Szkolenia

W ramach projektu zaplanowaliśmy dla Państwa udział w szkoleniach:

  1. Szkolenie i certyfikacja IRATA obejmujące 32 h w tym 4h teorii oraz 28h zajęć praktycznych + 1 dzień egzaminu zewnętrznego,
  2. Szkolenie i certyfikacja SPRAT obejmujące 32 h w tym 4h teorii oraz 28h zajęć praktycznych + 1 dzień egzaminu zewnętrznego,
  3. Szkolenie i certyfikacja pierwsza pomoc w pracy na wysokościach obejmujące 8h szkolenia zakończonego egzaminem zewnętrznym.

1. Uczestnik Szkolenia IRATA będzie mógł ubiegać się o uzyskanie kwalifikacji na trzech poziomach:

  1. Poziom 1. Technik dostępu linowego - spełnienie powyższych wymagań: m.in. 18 lat, wysoka sprawność fizyczna i odporność psychiczna, bardzo dobry stan zdrowia (oświadczenie uczestnika o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na wysokości), brak nałogów i brak zaburzeń psychicznych
  2. Poziom 2. Technik dostępu linowego - Specjalista - min. 12-to miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w Logbooku min. 1000 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami IRATA na poziomie 1.
  3. Poziom 3. Technik dostępu linowego – Nadzorujący: Minimum 1000 godzin pracy jako technik na poziomie 2 w przeciągu 12 m-cy. Udokumentowane prace w różnego rodzaju sytuacjach i technikach+ aktualny Certyfikat Pierwszej Pomocy.

2. Uczestnik Szkolenia SPRAT będzie mógł ubiegać się o uzyskanie kwalifikacji na trzech poziomach:

  1. Poziom 1. Technik stażysta - spełnienie powyższych wymagań: m.in 18 lat, wysoka sprawność fizyczna i odporność psychiczna, oświadczenie uczestnika o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości, bardzo dobry stan zdrowia, brak nałogów i brak zaburzeń psychicznych
  2. Poziom 2. Technik dostępu linowego - Specjalista - min. 6-to miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w Logbooku min. 500 godzin pracy w systemie SPRAT.
  3. Poziom 3. Supervisor dostępu linowego – Nadzorujący: Minimum 500 godzin pracy jako technik na poziomie 2 w przeciągu 12 m-cy. Udokumentowane prace na różnego rodzaju obiektach z użyciem różnorodnych technik + aktualny Certyfikat Pierwszej Pomocy.