Rekrutacja

20.11.2018

Uprzejmie informujemy, że II nabór do projektu "Mierz wysoko - edycja II"  został przedłużony, rekrutacja będzie trwała do odwołania.

Zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem maila lub osobiście w Biurze Projektu.


17.10.2018

!!! REKRUTACJA DO PROJEKTU - Mierz wysoko! - edycja II - NABÓR II ROZPOCZĘTY !!!

Uprzejmie informujemy, że II nabór do projektu "Mierz wysoko - edycja II"  został rozpoczęty w dniu 17.10.2018 i zakończy się w dniu 31.10.2018.


20.08.2018

Informujemy, że nabór I w ramach projektu Mierz wysoko! - edycja II został zakończony.


!!! REKRUTACJA DO PROJEKTU - Mierz wysoko! - edycja II - ROZPOCZĘTA !!!

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych będzie odbywało się w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail.

Biuro Projektu: GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k 43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17 
Kontakt: tel.: +48 518 481 636,
e-mail: mierzwysoko@cargo.edu.pl

Projekt skierowany jest do 120 osób (w tym 4 kobiety) pracujących lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

1. W szkoleniach będzie uczestniczyć 116 Mężczyzn oraz 4 Kobiety posiadające status na rynku pracy:

 • 100 os. pracujących - zarówno umowy o pracę jak również na umowach cywilno – prawnych, w tym 85 osób w wieku od 18-30 roku życia, 35 osób powyżej 30 roku życia

2. W szkoleniach będą uczestniczyć osoby posiadające wykształcenie:

 • zawodowe i średnie (max. ISCED 3) - 66 osób,
 • ISCED 4 - 36 osób,
 • ISCED 5 - 18 osób.


Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

 • osoby zamieszkujące tereny peryferyjne (wsie, miasta do 5 tys. mieszkańców),
 • absolwenci szkół zawodowych (nie dłużej niż 2 lata).


Zasady naboru do projektu:

1. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu.
2. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym lub w postaci wiadomości sms, na numer telefonu wskazany w formularzu rekrutacyjnym.
3. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej.

 


Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail.

Biuro Projektu: GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k 43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17 
Kontakt: tel.: +48 518 481 636,
e-mail: mierzwysoko@cargo.edu.pl

Projekt skierowany jest do 120 osób (w tym 2 kobiety) pracujących lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

1. W szkoleniach będzie uczestniczyć 118 Mężczyzn oraz 2 Kobiety posiadające status na rynku pracy:

 • 100 os. pracujących - zarówno umowy o pracę jak również na umowach cywilno – prawnych, w tym 65 osób w wieku od 18-30 roku życia, 35 osób powyżej 30 roku życia,
 • 20 os. bezrobotnych/ biernych zawodowo w wieku od 18-30 roku życia.

2. W szkoleniach będą uczestniczyć osoby posiadające wykształcenie:

 • zawodowe i średnie (max. ISCED 3) - 66 osób,
 • ISCED 4 - 36 osób,
 • ISCED 5 - 18 osób.


Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1,2),
 • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów pozwalających uzyskać dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do projektu (Załącznik     nr 3),
 • Oświadczenie o stanie zdrowia (Załącznik nr 4)

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

 • osoby zamieszkujące tereny peryferyjne (wsie, miasta do 5 tys. mieszkańców),
 • absolwenci szkół zawodowych (nie dłużej niż 2 lata).


Zasady naboru do projektu:

1. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu.
2. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
3. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie