O projekcie

Projekt „Mierz wysoko! - edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 maj 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy będąca efektem zwiększonego potencjału edukacyjnego 120 osób dorosłych (4K, 116M), zamieszkujących na terenie woj.śląskiego, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje, poprzez wyposażenie uczestników projektu w umiejętności niezbędne do wykonywania prac wysokościowych za pomocą oferty edukacyjnej, na którą składają się certyfikowane szkolenia przemysłowego dostępu linowego oraz pierwszej pomocy.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt przewiduje objęcie kompleksowym wsparciem szkoleniowym 120 osób (w tym 4 kobiety) pracujących lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

Rodzaj zaplanowanego wsparcia szkoleniowego:

a) Szkolenie i certyfikacja IRATA obejmujące 32 h w tym 4h teorii oraz 28h zajęć praktycznych + 1 dzień egzaminu zewnętrznego,

b) Szkolenie i certyfikacja SPRAT obejmujące 32 h w tym 4h teorii oraz 28h zajęć praktycznych + 1 dzień egzaminu zewnętrznego,

c) Szkolenie i certyfikacja pierwsza pomoc w pracy na wysokościach obejmujące 8h szkolenia zakończonego egzaminem zewnętrznym.


Projekt „Mierz wysoko - szkolenia alpinizmu przemysłwego szansą na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2018 r.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 120 (2K/118M) osób dorosłych, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje, poprzez wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do prac
wysokościowych za pomocą organizacji certyfikowanych szkoleń przemysłowego dostępu linowego oraz pierwszej pomocy.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt przewiduje objęcie kompleksowym wsparciem szkoleniowym 120 osób (w tym 2 kobiety) pracujących lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

Rodzaj zaplanowanego wsparcia szkoleniowego:

a) Szkolenie i certyfikacja IRATA obejmujące 32 h w tym 4h teorii oraz 28h zajęć praktycznych + 1 dzień egzaminu zewnętrznego,

b) Szkolenie i certyfikacja SPRAT obejmujące 32 h w tym 4h teorii oraz 28h zajęć praktycznych + 1 dzień egzaminu zewnętrznego,

c) Szkolenie i certyfikacja pierwsza pomoc w pracy na wysokościach obejmujące 8h szkolenia zakończonego egzaminem zewnętrznym.