Do pobrania

Dokumenty do pobrania - "Mierz wysoko! - edycja II"

1. Formularz rekrutacyjny

2. Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi powyżej dokumentami.
 

Przed wypełnieniem Formularza Rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem projektu, ponieważ złożenie Formularza Rekrutacyjnego jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów wynikających z załączonego na stronie Regulaminu projektu.

FOMULARZ REKRUTACYJNY należy wydrukować, czytelnie uzupełnić (uzupełniamy każdy punkt, poprzez udzielenie odpowiedzi, podpisujemy się w każdym wymaganym polu, dokument uzupełniamy z datą bieżącą), podpisać i następnie dostarczyć w dowolnie wybrany przez Państwa sposób, tj.:

1. Osobiście do Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Darwina 17; 43-603 Jaworzno – dokumenty należy zostawić na parterze w Biurze Obsługi Klienta;

2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na adres wskazany powyżej, z dopiskiem na kopercie dot. Rekrutacji do projektu „Mierz wysoko! - ecycja II”;

3. mailowo poprzez utworzenie nowej wiadomości w formie zeskanowanych (podpisanych) dokumentów na adres mierzwysoko@cargo.edu.pl - w tytule wiadomości proszę wpisać „Formularz Rekrutacyjny do udziału w projekcie – Imię i nazwisko”.

W przypadku osób, które zdecydują się na dostarczenie dokumentów w formie mailowej proszę pamiętać, by oryginały niezwłocznie dostarczyć do Biura projektu osobiście bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na adres Grupa Cargo Sp. z o.o. Sp. k. ul. Darwina 17; 43-603 Jaworzno z dopiskiem Rekrutacji do projektu „Mierz wysoko! - edycja II”

Forma dostarczenia dokumentów nie ma znaczenia, dostarczenie za pośrednictwem maila prawidłowo zeskanowanych (podpisanych) dokumentów jest tak samo ważne jak dostarczenie ich osobiście.


Dokumenty do pobrania - "Mierz wysoko - szkolenia alpinizmu przemysłowego szansą na rozwój" 

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz rekrutacyjny.
  3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dodatkowych.
  4. Oświadczenie o stanie zdrowia.

 

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi powyżej dokumentami.

Powyższe dokumenty należy wydrukować (WSZYSTKIE, łącznie z Regulaminem), czytelnie uzupełnić (uzupełniamy każdy punkt, poprzez udzielenie odpowiedzi, podpisujemy się w każdym wymaganym polu, dokument uzupełniamy z datą bieżącą, Regulamin podpisujemy dodatkowo na każdej stronie wstawiamy parafkę), podpisać i następnie dostarczyć w dowolnie wybrany przez Państwa sposób, tj.:

1. Osobiście do Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Darwina 17; 43-603 Jaworzno – dokumenty należy zostawić na parterze w Biurze Obsługi Klienta;

2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na adres wskazany powyżej, z dopiskiem na kopercie dot. Rekrutacji do projektu „Mierz wysoko - szkolenia alpinizmu przemysłowego szansą na rozwój”;

3. mailowo poprzez utworzenie nowej wiadomości w formie zeskanowanych (podpisanych) dokumentów na adres mierzwysoko@cargo.edu.pl - w tytule wiadomości proszę wpisać „Formularz Rekrutacyjny do udziału w projekcie – Imię i nazwisko”.

W przypadku osób, które zdecydują się na dostarczenie dokumentów w formie mailowej proszę pamiętać, by oryginały niezwłocznie dostarczyć do Biura projektu osobiście bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na adres Grupa Cargo Sp. z o.o. Sp. k. ul. Darwina 17; 43-603 Jaworzno z dopiskiem Rekrutacji do projektu „Mierz wysoko - szkolenia alpinizmu przemysłowego szansą na rozwój”

Forma dostarczenia dokumentów nie ma znaczenia, dostarczenie za pośrednictwem maila prawidłowo zeskanowanych (podpisanych) dokumentów jest tak samo ważne jak dostarczenie ich osobiście.